Loading...

All-Star Event 2018 - Ngày 3

Vietnam Esports TV giữ bản quyền toàn bộ nội dung. Vietnam eSports TV là kênh truyền hình thể thao điện tử số 1 tại Việt Nam phát sóng trực tiếp hàng ngày...

Best Of Z EVENT - 3/3

Dernière partie du best of Z Event 2018! merci Lutti Twitter : https://twitter.com/ZeratoRSC2 Toutes les informations sont sur http://www.ZeratoR.com/

All-Star Event 2018 - Ngày 2

Vietnam Esports TV giữ bản quyền toàn bộ nội dung. Vietnam eSports TV là kênh truyền hình thể thao điện tử số 1 tại Việt Nam phát sóng trực tiếp hàng ngày...